Báječný hotel Marigold

Báječný hotel Marigold, ktorý sídli v Indii, má byť miestom odpočinku pre skupinu noblesných dôchodcov z Veľkej Británie. Má to byť miesto, kde strávia svoju zaslúženú starobu, obklopení prepychom a vymoženosťami. To si myslia až do chvíle, než sa týchto sedem seniorov túžiacich po zmene a novom živote, ocitne pred bránou nie ešte úplne dokončeného hotela. Tak začína vtipné a romantické dobrodružstvá v zemi neočakávaných radostí a možností.

 

STIAHNUŤ FILM

 

Sťahuj film